تاريخ روز : یکشنبه 07 خرداد 1402

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت ایران دارو

  

نمودارها 

 

اطلاعات عمومی 

 

سهامداران محترم جهت نام کاربری از 5 رقم کدبورسی و جهت رمز عبور برای اشخاص حقیقی شماره شناسنامه و اشخاص حقوقی شماره ثبت استفاده نمایند.درضمن سهامدارانی که کد ملی و شماره شناسنامه آنها یکی می باشد در صورت وارد نشدن عدد صفر را وارد نمایند .

اطلاعیه ها 

 
دریافت به صورت RSS     : دوره مالی